11.20 Hoffen Termorobot kuchenny8409 v1 RGB

11.20 Hoffen Termorobot kuchenny8409 v1 RGB