Polityka prywatności

Polityka prywatności

Polityka prywatności serwisu www.hoffen.com.pl

Dziękujemy za odwiedzenie serwisu internetowego www.hoffen.com.pl (zwanego dalej „Serwisem”). Dokładamy wszelkich starań, aby korzystanie z Serwisu było dla Państwa wygodne i bezpieczne. Niniejszy dokument („Polityka Prywatności”) wyjaśnia zasady, jakimi kierujemy się w zakresie plików cookies wykorzystywanych w naszym Serwisie oraz w odniesieniu do danych osobowych odbiorców usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu.

ROZDZIAŁ I. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka Evangelists sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie 01-244, przy ulicy Józefa Bema 65, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000384647, posiadająca numer REGON: 142930996, NIP: 525-250-61-96

Kontakt z administratorem danych w jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: info@evg.group

Dane osobowe są̨ gromadzone z należytą̨ starannością̨ i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, a ich przetwarzanie odbywa się̨ w zgodzie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, zwłaszcza Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz innymi aktami prawnymi mającymi zastosowanie przy ochronie danych osobowych.

Administrator odpowiada za wyznaczenie celu i sposobu przetwarzania danych, a także za ich bezpieczeństwo.

Serwis przy każdej Państwa wizycie automatycznie zapisuje na swoich serwerach informacje, które są do nas przekazywane przez przeglądarki internetowe. Informacje te są zapisywane w postaci logów. Administrator, w sposób opisany powyżej gromadzi i przetwarza następujące dane osobowe Użytkowników:

 • stronę internetową, z której wchodzą Państwo na naszą stronę;
 • adres IP;
 • datę i czas dostępu;
 • przesłaną ilości danych;
 • informacje na temat używanej przeglądarki i systemu operacyjnego.

Informacje te wykorzystywane są w szczególności w celu zarządzania Serwisem, rozpoznawania problemów z pracą serwerów i ich rozwiązywania, analizowania ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa w Serwisie, a także w celach statystycznych i marketingowych, Informacje te nie są łączone z danymi osobowymi użytkowników Serwisu.

Dane osobowe są̨ przetwarzane z uwzględnieniem zasad rozliczalności; przejrzystości; prawidłowości; rzetelności; integralności; poufności.

Użytkownikowiprzysługują̨ następujące prawa:

 • prawo do zadania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych w celu promocji naszych usług lub produktów,
 • prawo do żądania, aby dane zostały przeniesione do innego administratora danych,
 •  prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Administrator ma prawo udostępniać dane osobowe podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania), innym podmiotom współpracującym z Administratorem w celu utrzymania i diagnostyki Serwisu, doradcom, audytorom, konsultantom oraz innym podmiotom, z którymi Administrator nawiązać może szczególne stosunki w zakresie prowadzenia przez nich własnej działalności marketingowej. Strony trzecie będą wykorzystywać dane zgodnie z ich własnymi praktykami w zakresie ochrony prywatności.

Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkowników również̇ w innym celu po uprzednim uzyskaniu stosownej zgody Użytkownika.

Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody, w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodności z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Dane będą̨ przechowywane/przetwarzane do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie w tym celu.

Administrator nie przekazuje i nie przechowuje danych w Państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

ROZDZIAŁ II. PLIKI COOKIES

 1. Co to są pliki cookies?

Pliki cookies, po polsku tzw. ciasteczka, to dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, które są zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze) użytkownika strony internetowej w czasie korzystania przez niego z niniejszej strony internetowej i następnie tam przechowywane. Przy kolejnym połączeniu się z tą stroną pliki cookies mogą być przez nią odczytane z komputera użytkownika i służyć dostosowaniu strony do zapamiętanych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych jej właściciela.

 1. Do czego Serwis używa plików cookies?

Wykorzystujemy pliki cookies, aby zapewnić Państwu jak najwydajniejsze i najbardziej wygodne funkcjonowanie Serwisu (dzięki nim Serwis „pamięta” np. ustawienia poszczególnych użytkowników, takie jak język czy rozmiar czcionki). Ponadto używamy tych plików w celu tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają nam zrozumieć, w jaki sposób korzystają Państwo z Serwisu, co pomaga nam w jego rozwijaniu i optymalizowaniu.
Wykorzystywane przez Serwis pliki cookies są bezpieczne dla komputerów i urządzeń użytkowników, w szczególności za ich pomocą nie jest możliwe przedostanie się do urządzenia wirusów oraz innego niechcianego lub złośliwego oprogramowania.

 1. Jakich plików cookies używa Serwis?

 1. Jak zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej dotyczące plików cookies?

Przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Jednakże w każdym czasie możecie Państwo zmieniać te ustawienia aż do całkowitej blokady zapisywania ciasteczek. W takim przypadku korzystanie z Serwisu nadal będzie możliwe, lecz niektóre jego funkcje mogą nie działać poprawnie. Niedokonanie zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na zamieszczanie i przechowywanie wykorzystywanych w Serwisie plików cookies w Państwa urządzeniu oraz na uzyskiwanie przez Serwisie dostępu do nich.

Poniżej przedstawiamy, jak można dokonać zmiany ustawień w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

Google Chrome

Należy kliknąć na menu (w prawym górnym rogu), zakładka Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane. W sekcji „Prywatność” należy kliknąć przycisk Ustawienia treści. W sekcji „Pliki cookie” można zmienić następujące ustawienia plików cookie:
Usuwanie plików Cookie;
Domyślne blokowanie plików Cookie;
Domyślne zezwalanie na pliki Cookie;
Domyślne zachowywanie plików Cookie i danych stron do zamknięcia przeglądarki;
Określanie wyjątków dla plików Cookie z konkretnych witryn lub domen.

Internet Explorer 8.0

Z menu przeglądarki (prawy górny róg): Narzędzia > Opcje Internetowe > Prywatność, przycisk Witryny. Suwakiem ustawiamy poziom, zmianę zatwierdzamy przyciskiem OK.
Mozilla Firefox
Z menu przeglądarki: Narzędzia > Opcje > Prywatność. Uaktywnić pole Program Firefox: „będzie używał ustawień użytkownika”. O ciasteczkach (cookies) decyduje zaznaczenie – bądź nie – pozycji Akceptuj ciasteczka.

Opera

Z menu przeglądarki: Narzędzie > Preferencje > Zaawansowane. O ciasteczkach decyduje zaznaczenie – bądź nie – pozycji Ciasteczka.

Safari

W menu rozwijanym Safari trzeba wybrać Preferencje i kliknąć ikonę Bezpieczeństwo.
W tym miejscu wybiera się poziom bezpieczeństwa w obszarze ,,Akceptuj pliki cookie”.

ROZDZIAŁ III. POZOSTAŁE KWESTIE

 1. Inne strony internetowe

W Serwisie znajdują się także odnośniki (linki) do stron internetowych pochodzących od podmiotów trzecich. Odwołujemy się do nich np. pokazując multimedia. Strony te mogą wykorzystywać pliki cookies lub oferować usługi wymagające podania danych osobowych. Zwracamy uwagę, że zasady określone w niniejszej Polityce Prywatności obowiązują jedynie w naszym Serwisie. Nie ponosimy natomiast odpowiedzialności za działania podmiotów trzecich. W przypadku korzystania z innych stron powinni Państwo odrębnie zapoznać się ze stosowanymi przez nie politykami prywatności.

 1. Zmiany Polityki Prywatności

  Zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszych zasad, gdy potrzeba lub obowiązek wprowadzenia takich zmian będą spowodowane przez dalszy rozwój, postęp technologiczny lub zmiany odnośnych przepisów prawa. W takim przypadku informacja o wprowadzeniu zmian oraz nowy tekst Polityki zostaną niezwłocznie udostępnione w witrynie Serwisie.