OPIEKACZ DO KANAPEK_SM-2279DG_SM-2279LG

OPIEKACZ DO KANAPEK_SM-2279DG_SM-2279LG